مزا یده های صنعتی

مزا یده های  صنعتی

کیمیای صنعت در راستای فرآوری، تولید و تأمین مواد اولیه شیمیایی، معدنی و کشاورزی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشور  فعالیت دارد

 نماینده فعالی در استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور  جهت گسترش فعالیتهای بازرگانی و رفاه مشتریان خود دارد 

در حال حاضر تأمین کننده مواد اولیه شیمیایی بسیاری از کارخانجات کشور  می باشد    .

اهداف ما  :

  • فراهم نمودن بهترین کیفیت ، سرویس و قیمت مواد شیمیایی برای مشتریان
  • پشتیبانی و مشارکت در تأمین نیازمندیهای خاص مشتریان

       و اطلاع رسانی از مزایده لوازم ودستگاههای صنعتی شرکتها توسط کیمیای صنعت 


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.