برجسته ترین ها

کلرید قلع

کلرید قلع

کلرید قلعکلرید قلع یا قلع کلرید به  دو صورت کلرید قلع (II) و کلرید قلع (IV) موجود است. کلرید قلع (II) با فرمول شیمیایی SnCl۲، استانوس کلرید ک..

0 تومان

سود پرک

سود پرک

سود پرک کاستیک سودا - سودکاستیک پرک سود جامد پرک- هیدروکسید سدیم نام صنعتی:  سود سوز آور فرمول شیمیایی سود سوزآو..

0 تومان

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک (Sulfuric acid) اسید معدنی بسیار قوی است که حلالیت بسیار بالایی در آب دارد.اما  واکنش اسید سولفوریک با آب بسیار گرم..

0 تومان

جديدترين ها

سولفات نیکل

سولفات نیکل

سولفات نیکل ترکیبی معدنی به رنگ زرد، سبز یا آبی استدر صورتی که در ساختار کریستالی خود دارای هفت مولکول آب باشد به صورت کریستال های سبز رنگ می باشد.در ..

0 تومان

منوسدیم  فسفات

منوسدیم فسفات

منوسدیم فسفات  یک ماده شیمیایی با فرمول NaH2PO4.xH2O می باشد. جرم مولکولی این ترکیب شیمیایی 119.98 گرم بر مول است. نام دیگر آن، سدیم دی هیدروژ..

0 تومان

کلرید روی

کلرید روی

کلرید روی ZnCl2 یکی از ترکیبات شیمیایی بسیار پرکاربرد در صنعت است. کاربردهای کلرید روی در صنایع : کلرید روی یک ترکیب جاذب رطوبت است و برای تولید آ..

0 تومان